Прием в първи клас за столичните училища за учебната 2020/2021 г. | Регионално управление на образованието - софия-град  Изх.№ РУО1-6995/19.03.2020 г. ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  8 months ago


http://short.bg/XDB4U

http://short.bg/XDB4U/qr

Сподели в:

12 Клика
13 Уникални клика

Топ държави

    Operating Systems

    Browsers

    Препратили

      Споделяния